Мисията ни

Мисията ни във Фондация „СТЕМ Образование“ е да развиваме качествено интерактивно обучение и извънкласни дейности по наука, технология, инженеринг и математика (STEM) за деца. Чрез нашите образователни методики по програмиране, роботика и съвременни технологии ние ги подтикваме да експериментират и събуждаме тяхното любопитство към различни науки.

Ние вярваме, че науката и логическото мислене са в основата на качественото образование. Заниманията с наука развиват критичното мислене, което е в основата на успеха в множество области на живота. Инженерните науки и математиката са считани за сложни и дори невъзможни за овладяване от ранна възраст. Ние обаче многократно сме наблюдавали ефекта върху децата от ранното обучение в инженерни науки и математика. Предадени по правилния начин и добре разяснени, тези знания могат да бъдат изключително полезни. Интересът на децата към STEM може да бъде събуден във всяка възраст чрез подходящата образователна програма.

През последните години секторът на информационните и комуникационни технологии се превърна в един от най-бързо развиващите се в България. Очакваме тази тенденция да продължи и все повече хора да навлизат в него, като стартират обучението си от все по-ранна възраст.

Нещо повече: умението да пишем код ще става все по-важно в съвременния свят. Множество експерти очакват през следващите 5 до 10 години то да стане толкова основно умение, колкото четенето и писането. Дори и вашето дете да няма изявено желание да бъде програмист, препоръчително е то да придобие базови STEM знания, за да бъде конкурентоспособно в днешния динамичен свят.

Как помагаме

Фондация „СТЕМ Образование“ работи за развиването на знания и умения за програмиране, инженерно мислене и науки у деца в различни възрастови групи. Ние вярваме, че ако събудим интереса на децата към STEM още в ранна възраст, ще поставим стабилни основи за тяхното образование и успех в живота.

Дейностите на фондацията са изцяло насочени към изпълнение на нашата мисия и включват:

Онлайн обучение по STEM.

Работим с учители и преподаватели доброволци, които създават онлайн образователни ресурси в областта на инженерните науки, математиката и програмирането и се грижим те да стигнат до онези деца, които имат най-голяма нужда.

Занимания с роботика.

Роботите са близки до интересите на децата, привлекателни и разбираеми за тях. Чрез работата с роботи децата неусетно развиват и умения за програмиране, логическо мислене и работа в екип.

Образователни ресурси.

Архив от статии и самоучители по STEM за деца и родители. Поддържаме богат онлайн архив с материали, които децата могат да използват за самообучение, а родители и учители - в заниманията си по математика и наука с децата.

Събития и изграждане на общности.

Събираме деца с интереси в областта на STEM на уъркшопи и друг тип събития, които им позволяват да общуват помежду си и да развиват своите знания и умения.

Извънкласни занимания.

Сътрудничим си с училища, които имат интерес към въвеждането на допълнителни занимания по STEM в рамките на училищните занимания. Нашите доброволци посещават училища, в които провеждат занимания, насочени към развитието на децата в тази предизвикателна и интересна област на познанието.

Добре дошли на сайта на Фондация „СТЕМ Образование“ с ЕИК 206157448. Фондацията извършва изцяло безвъзмездна и некомерсиална дейност в помощ на обществото в изпълнение на нашата мисия да развиваме качествено интерактивно обучение и извънкласни дейности по наука, технология, инженеринг и математика (STEM) за деца.