Какво представлява програмирането? Това е начин на комуникация между човека и компютъра! Пишейки код, програмистите могат да дават различни команди на компютъра и да го карат да пресмята определени неща или изпълнява специфични функции!Оказва се, че програмирането носи със себе си множество ползи и това...

Обучението по роботика позволява на много студенти да учат една от най-интересните СТЕМ дисциплини! Директните ползи от курсовете по роботика са изучаване на механика, принципи при конструирането на роботи и програмиране. Освен тях има още няколко, които не са толкова интуитивни, но са директно свързани...

В различните етапи от развитието си, децата имат нужда от разнообразни грижи и занимания. Да разбираме нуждите на периода, в който са и да ги подпомогнем най-добре зависи от нас. ...