STEM образованието е сравнително нов подход в обучението, който е възникнал през последните години. Този метод има много предимства пред класическото обучение, особено когато става въпрос за насърчаване на учениците да развиват своите научни и технически умения.STEM образованието се основава на теорията, че науката, технологията,...

Едно от най-хубавите неща, свързани с този иновативен метод на обучение е лесното достигане на информация до децата ви. Съчетават се знания и методики, които не само подхранват любопитството на подрастващите, но и по-лесно ги приспособяват към сложна за усвояване материя.Много от родителите навярно се...

Сигурни сме, че мнозина от вас вече са чували за STEM образованието и всички онезипозитиви, които носи със себе си иновативният модел.Истината е, че през последното десетилетие много от родителите избраха да се доверят натози модел на обучение. Благодарение на него децата успяват да развият...

За STEM уроците и дейностите можем да говорим с часове. Тяхното положително влияние върху развитието на децата е доказано. Най-важно от всичко е, че съумяват да развият любов към учението.И сами знаете, че често пъти в края на учебния ден децата изпитват значителна умора, отегчени...