За STEM уроците и дейностите можем да говорим с часове. Тяхното положително влияние върху развитието на децата е доказано. Най-важно от всичко е, че съумяват да развият любов към учението.И сами знаете, че често пъти в края на учебния ден децата изпитват значителна умора, отегчени...

STEM образованието е нещо изключително важно. През последните няколко години то успя дадобие широка популярност, за което сме изключително щастливи. Именно този подход помагана децата да развият умения, които ще са им необходими както в училище, така и в живота.Преподаването се осъществява чрез експерименталния метод....