За STEM уроците и дейностите можем да говорим с часове. Тяхното положително влияние върху развитието на децата е доказано. Най-важно от всичко е, че съумяват да развият любов към учението.И сами знаете, че често пъти в края на учебния ден децата изпитват значителна умора, отегчени...

STEM образованието е нещо изключително важно. През последните няколко години то успя дадобие широка популярност, за което сме изключително щастливи. Именно този подход помагана децата да развият умения, които ще са им необходими както в училище, така и в живота.Преподаването се осъществява чрез експерименталния метод....

Напоследък все по-често се говори за STEM образованието и как то успява да повлияе научениците. Истината е, че този метод на обучение се превръща в още по-предпочитан отродителите на малки и подрастващи деца. Методът е фокусиран върху наука, технологии,инженерство и математика.Сигурни сме, че всички вие...

Вероятно много от вас са срещали термина STEM. Малцина обаче са наясно с това какво точнопредставлява подходът и как той съумява да помогне на децата да се превърнат в свойсобствен учител, най-вече в областта на науката.В днешната статия ща акцентираме основно върху това какво представлява...